รายละเอียด

ชื่อ: Klinger 4430 ปะเก็นหน้าเเปลนตัดสำเร็จ​
รหัส: pd-230702-29
https://tdgasket.com/upload/product_images/product-20230702203539.jpg

รายละเอียด

Klinger 4430 ปะเก็นหน้าเเปลนตัดสำเร็จ​


  • Color : เขียว/ขาว ​
  • Non-Asbestos Gasket​
  • Density :1.55 g/cm³ Tensile strength :≥25 MPa ​
  • Compressibility :9 % Recovery :50% ​
  • Max temp :430°C ​
  • Working pressure :10Mpa​
  • เหมาะสำหรับงานหน้าแปลนสำหรับของเหลว ​ประเภท อากาศ, แก๊สเฉื่อย, น้ำ, ไอน้ำ, น้ำมัน 
  • นอกจากนี้ ยังเป็นปะเก็นที่เหมาะสมสำหรับ เครื่องยนต์ต่างๆ, ระบบปรับอากาศ, ระบบน้ำมันหล่อลื่น, โรงงานน้ำมัน, สารละลายที่มีคุณสมบัติเป็นกรดหรือเบส สูง ​

รูปภาพเพิ่มเติม